Mzdová agenda

Mzdová agenda není součástí vedení účetnictví (firmy), daňové evidence (fyzické

osoby – podnikatelé) ani ekonomické správy nemovitostí pro SVJ/BD.

Nabízíme všechny služby mzdové agendy včetně personalistiky a poradenství

v souvislosti s uzavíráním pracovních smluv a dohod.

  • účtování dohod o provedení práce

  • účtování odměn výboru SVJ

  • účtování mezd

  • přihlášky a odhlášky zdravotního a sociálního pojištění

  • přihlášení a vedení povinného pojištění zaměstnanců

  • roční zúčtování daně

  • potvrzení o příjmech

  • mzdové listy a výplatnice

ostatní služby v oblasti mezd jsou na dohodě