Technické činnosti

Technické činnosti:

naše služby v této oblasti zaměřeny na poradenskou činnost, případně administrativní vedení

revizí a kontrol, které jsou spojeny se správou domu. Tuto činnost provádíme pouze jako

doplněk k ekonomické části našich služeb. Jedná se především o:

  • sledování termínu revizí, administrativní zpracování této problematiky

  • v případě požadavku zajištění revizního technika pro danou revizi

  • zajištění konzultace odbornou firmou v případě technických problémů

  • ostatní služby na základě požadavku klienta pouze po dohodě