Ekonomické činnosti

Rozsah nabízených úkonů v rámci zpracování účetnictví a ekonomických činností souvisejících se správou domu:


 • Vedení evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek včetně předpisu záloh na služby dle platných předpisů a předepisování příspěvku do „FO“

 • Vedení evidence nájemníků (BD) včetně předpisu záloh na služby dle platných předpisů a předepisování nájemného

 • Úprava záloh na služby při změně způsobu jejich tvorby nebo výše

 • Zpracování měsíčních přehledů o aktuálním stavu pohledávek a závazků jednotlivých dlužníků či věřitelů

 • Příprava pro vymáhání dlužných plateb – vedení přehledu neplatičů, příprava pro soudní nebo mimosoudní vymáhání

 • Průběžné vedení podvojného účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících pokynů klienta

 • Běžné účetní poradenství a vysvětlení použitých postupů

 • Pasivní nahlížení na bankovní účet klienta za účelem kontroly provedených plateb a pořizování výpisů

 • Zpracování roční účetní závěrky s inventarizací

 • Zpracování ročního rozúčtování služeb a vyúčtování záloh na jednotlivé vlastníky bytových a nebytových jednotek (resp. nájemníky BD) dle platných předpisů

 • Rozúčtování výnosů z pronájmu společných prostor na jednotlivé vlastníky


Zpracování Přiznání k dani příjmů právnických osob a mzdová agenda nejsou zahrnuty v ceně nabízených služeb. Orientační ceny všech poskytovaných služeb naleznete v ceníku.

Naše hlavní účetní vede účetnictví již od roku 1991, z toho od roku 2008 se specializuje na účetnictví bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.


Agendu klientů zpracováváme v níže uvedených softwarech:


 • Software SSB 2000 - pro správu nemovitosti (evidence předpisu záloh, saldo vlastníků /nájemníků, Vyúčtování služeb, evidence tvorby a čerpání „fondu oprav“ na jednotlivé bytové jednotky)

 • Software Money S3 - pro vedení účetnictví a mzdové agendy

 • Software Pohoda – pro vedení účetnictví a mzdové agendy