Ostatní služby

V rámci správy nemovitostí se vyskytnou výboru SVJ či představenstvu Bytového družstva různé neočekávané situace, které nejsou běžné a o kterých by se rádi poradili. Vzhledem ke zkušenostem s vedením SVJ můžeme nabídnout poradenství v i této oblasti.

nabízíme:

 • konzultace ve věci vedení SVJ a Bytového družstva, nebo při jejich zakládání

 • konzultace v oblasti organizace schůzí výboru i shromáždění

 • konzultace pro hlasování per rollam

 • přítomnost zástupce naší společnosti na schůzi shromáždění

 • zveřejňování účetní závěrky do Sbírky listin OR

 • konzultace ve věci katastru nemovitostí

 • zastupování na úřadech souvisejících se správou nemovitosti

Pro firmy (s.r.o.) a fyzické osoby nabízíme:

 • poradenství ve věci vedení společnosti

 • poradenství v oblasti sociálního, zdravotního a nemocenského pojištění

 • poradenství v oblasti DPH a povinností s tímto spojených

 • účast při kontrolách FÚ, Správy sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny

Služby, které nejsou výše uvedeny je možné objednat u naší společnosti po vzájemné domluvě.